vrijdag 31 juli 2020

073. Het tiende gebod van Stijn: "En heb aan geboden lak"


 

De tien geboden van Stijn de Paepe.
Nummer 10: En heb aan geboden lak 


Stijn de Paepe noemt zich een moderne Vlaamse rederijker. Sinds september 2016 schrijft hij dagelijks een dagvers in de Vlaamse krant “De Morgen”. Onlangs bestond het vers uit tien geboden voor het onderwijs. In deze reeks columns licht ik er steeds eentje uit.

Vandaag nummer 10: “En heb aan geboden lak.”

Wat is een gebod?
‘Een gebod is een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Als het gebod een bepaalde handeling verbiedt, dan wordt gesproken van een verbod. In politieke eenheden spreekt men niet van een gebod, maar van een wet.’ (1)

“Opgelegde verplichting.” (2)

De bekendste geboden die we kennen zijn de Tien Geboden die God aan het volk gaf. Mozes kreeg ze mee op twee stenen tabletten op de berg Sinai. Toen hij de berg afkwam en het volk goddeloos bezig zag gooide hij in grote woede de tabletten stuk. Het volk verdiende ze niet. 

Het is bon ton om te klagen over dat wat we allemaal moeten in het onderwijs. Doorgaans is de tendens dan ook dat we er allemaal geen invloed op hebben. Het moet namelijk van: de directie, de intern begeleider, de ouders, het bevoegd gezag, het ministerie, externen en weet ik veel wat al niet meer. Vervolgens wordt er zuchtend maar aan de verplichting voldaan.
De oorzaak is dus altijd extern. Het gebod is ook altijd zo dwingend dat er aan voldaan moet worden. 
Bij de eerste definitie van het woord is er ook sprake van een autoriteit van buitenaf. Je kunt je daarbij afvragen of je ouders of de intern begeleider moet zien als een autoriteit van buitenaf. En als ze zich wel als zodanig opstellen (niet naast maar boven je) trekken ze toch echt te grote schoenen aan.
Bij de tweede definitie wordt in het midden gelaten of de oorzaak van buitenaf komt. 
Ik denk namelijk dat die “opgelegde verplichting” ook van binnenuit komt. Misschien zelfs vooral.
Op de site van de onderwijsinspectie vinden we de brochure “Ruimte in Regels” (3)
Bijzonder is dat er twee versies op de site staan:
Versie 1 is een PDF van 44 pagina’s.
Versie 2 is een PDF van 21 pagina’s: erbij vermeld staat dat deze toegankelijk is. Huh ?
Ik doe wild en lees de dikke, blijkbaar minder toegankelijke, versie.
In de praktijk verschillen ze weinig. De eerste is schreeuwerig snoepkleurig en lawaaierig. Hoeft niet hoor inspectiemensen. We kunnen best omgaan met een tekst-only versie. Scheelt weer geld ook. 

Enkele zaken vallen op:
Het eerste citaat stemt hoopvol: Je moet alleen dingen registreren waar
je wat aan hebt en plannen maken die je ook echt gebruikt” (plaatsvervangend inspecteur-generaal Arnold Jonk, in CNV Schooljournaal, februari 2015)

“Als de school kan laten zien dat ze met de bijgehouden gegevens het onderwijs goed kan plannen, de resultaten kan volgen en het onderwijs evalueren, dan vinden wij dat goed.” (plaatsvervangend inspecteur-generaal Arnold Jonk, in CNV Schooljournaal, februari 2015)

Het moge duidelijk zijn de gegevens dus nooit een doel zijn maar een middel. Een middel om te kunnen plannen, volgen en evalueren. En die drie zaken lijken me onze taak.
De scheidslijn tussen doel en middel is op scholen soms niet duidelijk. Als er bij een administratietaak wordt gezegd dat het moet van een derde (inspectie, IB, directie of bestuur) is het dus een doel geworden. Het eigenlijke doel is uit het oog verloren. 
Voor mij heeft werkdruk met zingeving te maken. Als ik dingen moet doen die op deze manier worden neergezet ontbreekt voor mij de zingeving.
De opmerking dat het nu eenmaal moet werkt derhalve averechts en werkdrukverhogend.  

De inspectie werkt met drie hoofdvragen (op bestuursniveau, schoolniveau en groepsniveau):
1.     Krijgen de leerlingen goed les?
2.     Leren de leerlingen goed genoeg?
3.     Zijn de leerlingen veilig?
Hier valt, denk ik, weinig op af te dingen. Dan is het zinvol om (administratieve) taken langs de lat van deze drie hoofdvragen te leggen.
Want dan worden het middelen die een doel dienen. Dat doel is: “De kinderen krijgen goed les en leren ze voldoende in een veilige omgeving genoeg.” 
Leg nu de keuzes van je school eens hiernaast en vraag je af waarom je denkt dat de leerlingen van die keuzes optimaal presteren.
Een ander belangrijk gegeven in deze brochure:
“De inspectie is niet geïnteresseerd in methodes en uitgebreide administratie; ze willen zien dat je zicht hebt op de ontwikkeling van kinderen.”
Het citaat is anoniem maar als de inspectie hem prominent (heel bladzijde 15 in de Jip en Jannekeversie) in de brochure plaatst zullen ze het er wel mee eens zijn.

Ontwikkeling kinderen:
1.     Het is geen verplichting (alle) methodetoetsen af te nemen, te analyseren en vast te leggen. Er zijn meer manieren om de ontwikkeling van kinderen systematisch te volgen. Je kunt je zelfs afvragen of rammelende methodetoetsen daar een middel voor zijn.
2.     Toetsen hoeven derhalve ook niet vraag voor vraag in het LVS ingevoerd te worden.
3.     Groepsplannen zijn niet verplicht. Kinderen in beeld hebben en ernaar handelen moet wel. Hoe je dat vormgeeft is volledig aan de school.
4.     Er zijn geen regels over het aantal oudergesprekken. Ook over de vastlegging ervan is geen regelgeving. De school regelt dat zelf.
5.     Dat laatste geldt ook voor gesprekken met de IB’er.
6.     Kleutertoetsen zijn niet verplicht.

Het gaat te ver om in 1000 woorden deze brochure te bespreken. Er staan meer zaken in die wellicht minder bekend zijn. Het is derhalve zinvol om hem te downloaden en eens goed met je team te bekijken. Je mag veel meer dan je denkt en je moet veel minder dan je soms wordt verteld.

Komen we terug bij het tiende gebod van Stijn de Paepe : “En heb aan geboden lak.”
Ik denk daarbij dus vooral een de geboden die we onszelf aandoen. Of die anderen, die met de beste bedoelingen niet goed weten wat en hoe en derhalve op safe gokken. We zijn soms strenger op onszelf dan dat de anderen zijn.
De stenen tafelen die we van de inspectie hebben gekregen zijn zo gek nog niet. Net zoals die Mozes van God kreeg niet. Alleen wij reageren heel anders dan het volk. Zij lapten de regels aan hun laars, wij maken de regels strakker en strenger.

En luidt het gezegde niet: “In de beperking toont zich de meester (en juf)”?

Bertus Meijer / Onderwijsenzo
Augustus 2020


zondag 19 juli 2020

072. Als je voor een dubbeltje geboren bent .....


ALS JE VOOR EEN DUBBELTJE GEBOREN BENT ….

Ik lees dingen:
Coronacrisis: motor voor anders organiseren

Soms verschijnt er iets dat vraagt om een (tegen)reactie. 
Soms mis je iets tot je oog er ineens op valt.
Op 29 juni 2020 verschijnt het artikel “Coronacrisis, de motor voor anders organiseren” (1) op de site van de PO raad. Na enige twittercommotie op 18 juli ga ik het ook maar eens lezen. En het viel niet mee …..

Het anonieme schrijfsel gaat over een gesprek tussen een aantal bestuurders en een directeur over de opbrengsten van onze aanpak gedurende de coronacrisis. Omdat de PO raad er vooral is voor de bestuurders zijn er geen leerkrachten bij dit gesprek betrokken. Da's een jammerlijk gemiste kans. 

Ik moet allereerst zeggen dat een crisis gebruiken om dit soort zaken aan de kaak te stellen niet geheel mijn manier is om met zaken om te gaan. Een crisis met duizenden doden en oneindig veel leed. Soms moet je op je popelende veranderhanden gaan zitten en zwijgen. Dit is zo’n moment. Dan past alleen respectvol je mond houden. Maar dat is iets persoonlijks dat los staat van de “inhoud”.

Ik citeer derhalve nu enkele zaken uit het artikel. 
,,We moeten terug naar de kern van ons onderwijs’’ aldus Henny Sikken, voorzitter College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede.

Wat Astrid Berendsen, lid College van Bestuur van de Onderwijsspecialisten de afgelopen tijd heeft beziggehouden is het thema leerachterstanden: ,,Leerachterstanden, wat zijn dat? En ten opzichte van wat? Je kunt alleen een leerachterstand hebben ten opzichte van de norm in het oude normaal, die je zelf bedenkt. En niet als kind in je ontwikkeling. Je bent waar je bent en dat is goed. Dit gaat veel meer uit van de ontwikkeling van het kind. We moeten terug naar de bedoeling.’’ 
Ik lees dus tot twee keer toe dat we terug moeten naar de kern (bedoeling). Dat impliceert blijkbaar dat we die kwijt waren geraakt. Je kan niet teruggaan naar iets waar je al bent. Dat we deze zaken kwijt waren wordt verderop niet echt onderbouwd. Wat de kern van onderwijs is, wordt trouwens ook niet echt duidelijk. Voor mij is de kern: ieder kind de kans geven (!) op een toekomst. Deze toekomst hebben we geen invloed op, maar het geven van kansen wel. Gelijke kansen. 
“je bent waar je bent en dat is goed”
Onderwijs draait voor mij dus om het geven van een toekomst aan kinderen. Ook aan kinderen die weinig tot geen kansen hebben. En daar is winst in te behalen. (2) Dat is onze taak. Dat is het “oude normaal” en moet ook het “nieuwe normaal” zijn (de enige keer dat ik deze onzintermen zal gebruiken). Als je het bovenstaande zegt vraag ik me af of je de kinderen echt de kans wil geven om verder te komen. Het klinkt voor mij naar wat mijn vader altijd zei: “Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje” Die tijd ligt tot hopelijk ver achter ons. Ik hoop inmiddels een kwartje te zijn. Omdat ik die kans kreeg en pakte.

Ik moest denken aan dit stukje dat 17 juli jongstleden in de Volkskrant stond "Om je uit de modder van je jeugd te knokken heb je een volwassene nodig die om je geeft." (2) 
Dan denk ik aan degene die wanhopig tikt op de verwarmingsbuis en de verborgen, geringe barmhartigheid van de opmerking "je bent waar je bent en dat is goed". Hoe goed bedoeld ook. Ik hoop voor minstens een enkele leerling die volwassene te zijn die van dat dubbeltje een kwartje weet te maken. Kansen te geven .... dat is namelijk ook kansengelijkheid. Een kind moet die kans niet hoeven pakken, die moet hij krijgen. Ik had hem zelf niet gepakt .....
,,Het eigenaarschap en vakmanschap van onze leraren, dáár moeten we op verder bouwen.’’ vindt  Karen Albers, lid College van Bestuur van Dynamiek. Albers vervolgt: ,,en we moeten vooral vanuit eigen kracht handelen, en kritisch blijven op wat op het onderwijs afkomt.’’ 
Niets, echt helemaal niets staat hier. Gebakken lucht met een saus van wollige zwammen. De dooddoeners en clichés vliegen je om de oren: eigenaarschap, vanuit je kracht handelen enz. Was het nu niet mogelijk om mensen met iets meer diepgang te vinden om dit gesprek mee te voeren? Mensen voor de klas ….. om maar eens een boeiende zijweg te noemen. Een beetje een mal idee. 
,,In de kern is het onderwijssysteem van veel scholen nog zoals Ken Robinson dit ‘het lopende band systeem’ noemde. Kinderen zijn pakketjes, gaan over een lopende band door de school, krijgen van jaar tot jaar leerstof, en aan het eind van de band staan ze op een wisselend niveau.”
Wat is dit nu weer voor visie op mijn vakmanschap? Het dedain is groot. Ik sta blijkbaar al tientallen jaren aan de lopende band pakjes te vullen. Niks mis mee overigens. Maar niet mijn aanvankelijke keuze en eigenlijk best overbetaald. Ik vraag me af of degene die dit zegt weleens echt in een klas kijkt. Echt ziet wat er gebeurt. Echt probeert te doorgronden wat we in de groep doen.  Als je deze mening hebt, kan ik me dat echt niet voorstellen. Maar het mag wel gewoon op de site van PO raad uitgekraamd worden. Ik ben blij dat mijn blik op dit uiterst verantwoordelijke werk verder gaat dan dit soort oneliners die het lekker doen in de media. 
“We moeten nu doorpakken en het onderwijs verder personaliseren.’’ 
Ik lees het vaak, maar vraag me dan altijd af; van wie moet dat? Wie zijn we? Personaliseren staat voor mij haaks op gelijke kansen. Ik refereer aan mijn vorige artikel. (3)
“Over bevoegdheden gesproken, ik wil de sector vooral oproepen om niet meer over onbevoegden spreken. Ik spreek liever over anders bevoegden.”
Dit soort taalspelletjes zijn zo doorzichtig. Mensen zijn bevoegd of niet-bevoegd. Er is geen halfbakken tussenvorm. Bevoegden geven les en niet-bevoegden ondersteunen. Dat er nu niet-bevoegden voor de groep mogen staan is een noodzakelijk kwaad na jaren falend onderwijsbeleid. Dit mag op geen enkele manier normaal gevonden worden.
Op de site van de overheid staan de bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel. (4) Ik ga ze niet allemaal herhalen, maar het is nogal een lijst . Onderaan vindt u de link bij nummer 4. Maar ik begrijp dat deze zaken die daar vermeld staan ineens minder van belang zijn in de dagelijkse praktijk van 2020. En dat geldt met name voor de pedagogische bekwaamheidseisen. Een uiterst kwalijke zaak. 
En ik weet best dat er niet capabele bevoegden zijn en andersom. Zoals in elke sector. Bevoegd is niet altijd bekwaam. Maar ….. dat neemt niet weg dat we niet het hellend vlak op moeten. Wat mij betreft: bevoegd geeft les en onbevoegd niet. Let wel: ik heb het over lesgeven! Een uur de groep nemen en wat vertellen over bijenhouden is prima. Dat is niet echt lesgeven. Anders bevoegd is een niet bestaand taalgrapperig verzinsel. Hoewel …… als ik echt aan de lopende band pakjes aan het vullen ben kan een anders- (of niet-) bevoegde dat ook wel doen. Dat dan weer wel. Wellicht wordt dat bedoeld. Dan heb ik niks gezegd. Maar gooi dan alle bekwaamheidseisen zoals de overheid die voorstaat overboord. 
“Ik noem bijvoorbeeld ‘Flipping the classroom’. Of het opnemen van lessen voor andere groepen, of zelfs voor andere scholen. Dit kunnen we landelijk delen.’’ 
Onderwijs draait om echt contact. Face to face. Ik gaf online les en ze deden allemaal braaf mee. Ik had, in tegenstelling tot veel collega’s het geluk dat ik ze allemaal heb kunnen bereiken. Een buitenstaander zag een geoliede machine. Maar …. Ik wist niks. Ik wist niet hoe ze het deden, of ze mijn uitleg oppakten, met wie ze het deden. Ik wist niets. Helemaal niets. 
Er zijn kinderen die iets niet snappen, maar het niet zeggen. In de klas zie ik dat, merk ik dat. Dat is mijn vakmanschap. Vakmanschap dat ik al jaren vergroot. En nog dagelijks verbeter. Die signalen kreeg ik maandenlang niet. Dat vakmanschap is met geen enkele digitale flutoplossing te vervangen. 

,,Ik wil ook juist samen met onze medewerkers kijken naar wat de afgelopen periode ons heeft opgeleverd’’, geeft Astrid Berendsen aan. Wat ging goed en wat is mislukt? We moeten voorkomen dat we terugvallen in het oude normaal en deze tijd benutten om te leren en ons nieuwe verhaal te maken.’’ 

Het oude normaal. Blijkbaar moeten we daar niet naar terug willen. Dat schijnt een schrikbeeld te zijn. Het geheel wordt ook hier flinterdun onderbouwd. Ik ben benieuwd wat er zo laakbaar is aan dat "oude normaal". Ik lees het niet. 

Berry Hakkeling, directeur Kindcentrum de Ark sluit af: “Terugkijkend op de afgelopen periode heb ik mij afgevraagd wat nou werkelijk belangrijk is. Het gaat om keuzes maken en om vooral te leren van deze bijzondere periode. Maar de grootste les voor mij is dat onze belangrijkste opdracht is om kinderen voor te bereiden om goed mens te worden.”
In enkele zinnen lees ik weer helemaal niets behalve dooddoeners. Het gaat om keuzes maken, leren van deze periode, voorbereiden op een goed mens worden. Veel tekst, weinig inhoud …
Ik vraag me de volgende zaken af:

  • -       Wat is een goed mens? 
  • -       In hoeverre waren we daar in de periode voorafgaand aan corona niet mee bezig?
  • -       Is het onze taak om goede mensen af te leveren?
Vragen waar ik in het stuk geen antwoord op krijg.
Voorts vraag ik me af waar men was gedurende dat vervelende "oude normaal". 

Het artikel staat stijf van de clichés en eigenlijk wordt er niets gezegd. Ik heb bovenin deze reactie het woord “inhoud” tussen aanhalingstekens gezet. Niet voor niets. Zelden zo’n flinterdun stukje zonder enige inhoud gelezen. Waarom dit op de site van PO raad gedeeld moet worden is me een raadsel. De PO raad onwaardig. Ze kunnen beter. 

Bertus Meijer / Onderwijsenzo
Juli 2020

vrijdag 10 juli 2020

071. Weer een nieuwe ronde, weer geen kansenWeer een nieuwe ronde, weer geen kansen.

Kinderen moeten gelijke kansen hebben. Ik denk dat hier weinig op af te dingen valt. Ook voor het Ministerie van OCW is het een groot item. Ze hebben er, terecht, een aparte website aan gewijd. (1) Je kunt je wel afvragen of het een grote prioriteit heeft bij het ministerie gezien de recente ontwikkelingen. Of eigenlijk gebrek aan ontwikkelingen. 
Dat geheel neemt niet weg dat er een heleboel zaken in onderwijsland gebeuren die knabbelen aan gelijke kansen. Zaken waar we zelf invloed op hebben en zaken die buiten onze invloed liggen. 
Als je deze factoren op een rijtje zet slaat de schrik je om het hart. Althans bij mij wel. Tijdens mijn voorbereiding op dit stuk kwam ik best tot de conclusie dat er veel winst te behalen is. We propageren gelijke kansen, maar voor sommige kinderen zijn ze nagenoeg onhaalbaar. En dat kunnen we onszelf ook voor een deel aanrekenen. Ondanks alle goede bedoelingen. Want daar twijfelt niemand aan.

De zorgen over gelijke kansen zijn niet nieuw. Voormalig minister van onderwijs Jos van Kemenade schreef er in 1970 al een stuk over; “Onderwijs en sociale ongelijkheid” (https://rjh.ub.rug.nl/sogi/article/view/22534/20004)

Enkele opvallende zaken uit dit stuk dat de geest van de jaren 60/70 ademt:
-       “De problematiek van de naar sociaal milieu ongelijke deelname aan de verschillende typen van voortgezet onderwijs, is, zoals bekend, een centraal, zo niet overheersend, thema in de onderwijssociologie en het sociaal onderzoek met betrekking tot het onderwijs.”

-       Hij weerlegt het idee dat de ongelijkheid komt doordat kinderen uit “lagere milieus” minder aanleg zouden hebben. In 1970 leefde dat idee dus blijkbaar nog. In die zin zijn we alvast stappen verder.

-       “….. de onderwijzer zich in zijn schoolkeuze-adviezen vooral laat leiden door de schoolgeschiktheid van het kind en niet door zijn sociale herkomst als zodanig.”
Inmiddels blijkt dat dit gegeven helaas (on)bewust wel van invloed is.

-       “Voorzover bovendien kenmerken van de school of het onderwijs wel in de analyse worden betrokken, betreft dat veelal didactisch-technische, accommodatieve of organisatorisch-technische aspecten, waarvan de relevantie voor deze problematiek op zijn minst twijfelachtig is.”
Gelukkig weten we, vijftig jaar later, wel beter. School is wel degelijk relevant.

Het stuk van Van Kemenade is door de tijd en de inzichten van nu gedateerd. De focus is van aandacht voor het sociaal milieu en daar zaken willen veranderen naar de factor die effectiever te veranderen is: het Onderwijs. Maar welke insteek je ook neemt in de geest der tijd, zorgen over ongelijkheid en ongelijke kansen zijn van alle tijden.

Onderstaand is een longread maar raakt voor mij op allerlei manieren de kern van wat ik onder goed onderwijs versta. Tijdens het schrijven werd ik boos en schrok. Het is allemaal nog erger dan we denken. Ik denk dat dit de lezer ook zal gebeuren. Maar ik eindig hoopvol.

Ik doe dat aan de hand van de volgende items:

·      Wat zijn gelijke kansen?
·      Zijn gelijke kansen haalbaar?
·      Leerplicht
·      Wat is de basis?
·      Curriculumvernieuwing
·      Passend Onderwijs
·      Vernieuwing
·      Tijd maken
·      Lerarentekort
·      Ouders
·      Toetsen
·      Verwachtingen
·      Geletterdheid
·      Hypes


Wat zijn gelijke kansen?
Volgens de site encyclo.nl is de definitie: “Het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, leeftijd, … voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven.” (2)
Ik zou hem voor het onderwijs en het kader van dit artikel willen herschrijven in: “Het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan (sociale) afkomst voor deelname aan alle mogelijkheden die het onderwijs biedt.”
Uit het vervolg zal blijken dat gelijke behandeling soms haaks staat op gelijke kansen. Soms moet je juist ongelijk behandelen om de kansen gelijk te maken. En dat schuurt bij sommige mensen.

Zijn gelijke kansen haalbaar?
Ik denk het niet. Veel is mensenwerk en dat gaat soms niet goed, maar je moet er naar streven om het te benaderen. Bewustwording is daarbij een eerste stap. Ik zeg zelf weleens dat het bereiken van gelijke kansen een utopie is die onmogelijk te halen is en waarvan ik, wellicht tegen beter weten in, altijd zal blijven proberen dat onmogelijke te bereiken. Een soort prettige eindeloze missie dus. Een pot goud aan het einde van de regenboog. Voor mij een belangrijke drive in mijn werk.

Leerplicht …. Voor wie?
In een ver verleden is de leerplicht ingevoerd. In het jaar 1900 werd in Nederland de eerste leerplichtwet ingevoerd. Tegen het woord leerplicht is soms enige weerstand. Men ziet het soms liever vervangen door leerrecht. Ik denk een andere kant op. Ik denk dat niet de kinderen een leerplicht hebben maar wij hebben een (aan)leerplicht. Wij hebben de plicht om kinderen zaken te leren. Kinderen moeten een leerkans hebben. Ze hebben inderdaad ook het recht om te leren. En als die onder druk staat is er fundamenteel iets mis. En dat dit recht en deze kans onder druk staan zal uit het vervolg blijken.

Wat is de basis?
Om kinderen gelijke kansen te bieden is kennis de belangrijkste sleutel. Niet zelfontdekkende vaardigheden, niet 21e-eeuwse vaardigheden (creatief denken is geen vaardigheid die je kan leren) en niet voorbereiden op beroepen die niemand nu al kent. Je kunt kinderen niet op deze manier voorbereiden op een ongewisse toekomst. Dan geef je speculerend les en dat moet je niet willen. Richt je daarentegen op dat wat blijvend is.
De basiskennis en vaardigheden zullen namelijk voor iedere toekomst hetzelfde zijn: goed rekenen, goed lezen, kritisch lezen, begrijpend kritisch lezen, goed spellen en een goede algemene ontwikkeling. Daar valt niet aan te tornen. Ieder onderzoek die het tegendeel tracht te bewijzen is helaas flinterdun of is deels gebaseerd op anekdotisch bewijs.
Ik kom uit een milieu waar deze kennis niet als vanzelfsprekend werd gezien. Op school ben ik meegenomen door mijn juffen en meesters. Zij hebben mij, met hun engelengeduld, bovengenoemde zaken geleerd. En hun liefde was aanstekelijk. Het was nooit saai. Ook niet voor deze, achteraf, te jonge leerling met een korte spanningsboog. Hun meeslependheid sleepte mij mee. Ik leerde nieuwe dingen en wilde meer. Ik ben nog iedere dag blij dat ze dat deden en niet hebben gewacht tot ik zelfontdekkend rijp was. Ik ben geen appel die middels een of ander biologisch proces rijp is voor lezen. Leren lezen is een cultureel en geen biologisch proces. Ik denk dat ik nu niet goed had kunnen lezen zonder de interventies van mijn leerkrachten in die klas van bijna 40 leerlingen. Met alle gevolgen van dien.

Het curriculum en de groeiende kloof
We zitten momenteel middenin het curriculum-circus. Want dat is het …. een circus met aapjes die minder grappige kunstjes doen.
Dat curriculum knaagt helaas aan gelijke kansen. Kennis wordt hier als minder essentieel en “opzoekbaar” gezien. Om kennis die je zoekt op waarde te kunnen schatten moet je toch echt voorkennis hebben. We zien in Amerika hoe een groot deel van de mensen Foxnews als belangrijkste bron van kennis (Het is eigenlijk niet eens kennis maar informatie. Dat is iets heel anders) zien. De gevolgen zijn desastreus. Informatie en kennis worden tegenwoordig vaker verward. Het is vooral zaak kinderen te leren rekenen, spellen, lezen en schrijven. Hiermee leg je een basis. De school heet niet voor niets BASISSCHOOL. Hiermee heb je verwachtingen en leg je je onderwijsambities hoog. Helaas is hiervoor te weinig ruimte in het nieuwe curriculum. Wellicht is burgerlijke ongehoorzaamheid hier een antwoord. Ik ben 58 en word gezien als een grappige, dwarse, oude oom die op verjaardagen leuk probeert te zijn. En ik denk wel dat het mijn tijd zal uitdienen. Mijn leedwezen gaat uit naar de jongere collega’s die met dit curriculum aan de gang moeten. En nog meer naar de kinderen die eraan blootgesteld zullen worden.

In het nieuwe curriculum wordt ingezet op digitale vaardigheden. In de praktijk is de effectiviteit daarvan onbewezen. De manier van leren van kinderen is namelijk niet ineens veranderd de laatste twintig jaar. Kinderen die geen goede toegang hebben tot deze digitale middelen en niet de kennis hebben deze goed te gebruiken staan op achterstand. Wij moeten ook daarom derhalve inzetten op traditionele en bewezen geletterdheid (goed (kritisch) lezen, schrijven en spellen. Daar zijn ze weer.). Deze vaardigheid kan dan op een ander niveau ingezet worden (Deursen en van Dijk, 2014) (3) 
Laagopgeleiden hebben een meer consumptief internet gebruik (Facebook en Youtube) en beperkte middelen en kennis om toegang te krijgen tot goede bronnen. Dit in tegenstelling tot hoogopgeleiden. Zo is er een digitale kloof ontstaan. Een kloof die ook weer leidt tot ongelijke kansen.
Van Deursen en Van Dijk concluderen dan ook: “Met betrekking tot de digitale kloof, zou men traditionele geletterdheid moeten toevoegen aan voorgestelde beleidskaders voor sociale inclusie in relatie tot technologie.” Aan dit advies zijn de initiatiefnemers van de digitaliseringsagenda helaas teveel voorbijgegaan. Een ernstige zaak lijkt mij.

Het kind centraal stellen klinkt idealistisch, maar werkt niet als er niet aan de voorwaarden is voldaan waaronder ik mijn werk goed kan doen. En dat is momenteel, op zijn zachtst gezegd, niet het geval. In een eerder artikel heb ik het een twee-traps-raket genoemd: eerst de leerkracht centraal en deze zal dan de kinderen centraal zetten. Gebeurt het eerste niet dan komt het tweede in het gedrang. Er wordt momenteel niet goed voor ons gezorgd. De overheid laat het ernstig afweten naar kinderen en onderwijspersoneel. De afbraakjaren gaan hun tol eisen. (4)

Passend onderwijs en gelijke kansen
Over Passend Onderwijs en gelijke kansen is ook een en ander te zeggen.
Passend onderwijs lijkt het toppunt van kansengelijkheid maar is het niet. Integendeel. Het doel was om meer kinderen naar het regulier onderwijs te krijgen. Ze krijgen daar les in grotere groepen met een leerkracht met minder expertise dan in het speciaal onderwijs. De nascholingen om deze expertise op peil te krijgen zijn ronduit slecht en niet verplichtend. De expertise van het speciaal onderwijs sijpelt langzaam weg.
Deze kinderen zullen altijd in de groep onderaan de markt hangen en wegzakken. Ze werken vaak met goedbedoelde eigen leerlijnen maar weten dondersgoed dat ze achterstand nooit meer zullen inhalen. Ze leren misschien moeilijk, maar zijn niet dom. Weg gelijke kansen. Dat wat het toppunt van gelijke kansen leek werkt juist contraproductief. Ons, ouders en kinderen is een loer gedraaid. Een zeer kwalijke loer.
Van alle leraren die nu van de opleiding komen zegt 62% dat er op de opleiding geen aandacht was voor passend onderwijs. (Aob enquete onder 5000 leraren). Kinderen zijn, ondanks onze goede bedoelingen, de dupe. Hun kansen worden kleiner. Daar waar juist het vergroten van hun kansen de inzet was. (5)

De intentie van Passend Onderwijs was de toen groeiende toestroom van leerlingen in het speciaal onderwijs een halt toe te roepen. In de praktijk is daar niets van terecht gekomen. Integendeel. De toestroom is de laatste jaren eerder toegenomen. (6)
Een verklaring wordt gezocht terwijl deze voor mij voor de hand ligt.
Ik heb twee periodes mee mogen kijken in het speciaal onderwijs; begin jaren 80 en enkele jaren geleden. Het grote verschil tussen beide periodes is de extreme toename van kinderen met vooral gedragsproblemen. Om niet beticht te worden van anekdotisch bewijs heb ik mijn licht bij collega’s opgestoken. Ze herkennen dit beeld.
Het lukt nu deels meer om kinderen met leerproblemen binnenboord te houden. Dat is mooi, hoewel er in het licht van gelijke kansen nog wel een en ander op onze werkwijze af te dingen valt. Hier kom ik later op terug. 
Kinderen met gedragsproblemen zijn vaak gebaat bij rust, orde en regelmaat. Die is door oorzaken van buitenaf (lerarentekort) en binnenuit (dwangmatige vernieuwingszucht) soms ver te zoeken. Er heerst veel onrust op scholen. Denk aan: verdeelde groepen, steeds wisselende (inval)leerkrachten, moeten werken op onrustige leerpleinen, leuke maar niet effectieve onderwijsvormen en meer. Enkele zaken zijn ons aan te rekenen en komen de gelijke kansen van, met name, kinderen met ander gedrag (o.a. ADHD en stoornissen in het autismespectrum) niet ten goede. Ze verdwijnen soms richting speciaal onderwijs om de verkeerde reden. Hun kansen worden kleiner.  Hun probleem is niet hun “stoornis” maar onze aanpak. En dat is ernstig. Waar we vroeger kinderen met gedragsproblematiek binnenboord hielden houden we nu kinderen met leerproblemen in het regulier onderwijs. Passend onderwijs heeft deze verschuiving opgeleverd.

Vernieuwing is niet altijd verbetering
We willen graag “leuk” onderwijs geven. We kijken daarbij vooral door onze bril. Wij weten wel wat leuk is voor het kind. We doen vaak zaken omdat het zo leuk is. Als een kind zegt dat een les saai is voelen we ons ongemakkelijk. Het voelt als falen. Saai mag niet. 
Daarbij komt ook het onbewezen idee dat kinderen meer opsteken van zaken zelf ontdekken en onderzoeken. 
Deze vernieuwingen worden vaak ingezet als profilering en wervingsmiddel om nieuwe leerlingen binnen te halen. (7) En ik geloof ook wel dat je onwetende, argeloze ouders over de streep trekt met een flitsend ogend concept. Zeker als het kind een beslissende vinger in de schoolkeuze heeft. Een leerplein vol gezellig keuvelende pubers met een coachende leerkracht toont veel aantrekkelijker dan een klas waar hard, in alle rust, gewerkt wordt.
Ik las onlangs over een innoverende juf die het begrip alliteratie (denk aan Heerlijk Helder Heineken) moest uitleggen aan haar groep. Ze stuurde ze op de fiets in groepjes de wijk in om foto’s te maken van tekstuitingen met alliteratie. Zo leuk. Niks mis mee …. toch?
Ten eerste vraag ik me af of ouders op de hoogte zijn van het feit dat hun kinderen zonder toezicht in groepjes door een wijk fietsen. Het zal een drukke wijk zijn want in een weiland vind je weinig alliteratievoorbeelden (Groen Groeiend Gras). 
Ten tweede werken groepjes van vier doorgaans op de volgende wijze: Twee kinderen nemen het voortouw, de derde mag schrijven en de vierde is de clown en hangt er een beetje bij. De laatste twee leren niks en de eerste twee weinig.
Ten derde is het verlies aan lestijd onaanvaardbaar hoog. Je bent al snel anderhalf uur kwijt eer je alles weer veilig binnenboord hebt. Dan volgt er een nabespreking (dat mag ik toch hopen). En dat alles het begrip alliteratie aan te leren. Iets dat klassikaal in 5 minuten uit te leggen is. 
Kinderen drie en vier van het groepje leren dus niks. Doorgaans zijn dat de kinderen die juist goed les nodig hebben. Ze zijn niet gewend gestimuleerd te worden om zaken te leren. Een vernieuwingsfrats verkleint derhalve hun kansen. Kinderen uit de meer stimulerende milieus hebben meer kans omdat hun voorkennis groter is. Voor de anderen is wachten op het zelf ontdekken een onaanvaardbare werkwijze. Een werkwijze waar kostbare tijd mee verloren gaat, terwijl in deze tijd van uitval elke minuut telt. 

Ik denk dat degelijk lesgeven niet “saai” hoeft te zijn. 
Vertel kinderen aan het begin van een les zinsdelen dus niet “Vandaag bladzijde 15. Het werkwoordelijk gezegde. Dat is niet leuk. Daarom stil zijn dan zijn we er maar weer snel vanaf. Dan mogen jullie daarna iets leuks doen.” (Dit heb ik ooit echt gehoord)

Je kan bijvoorbeeld ook zeggen: “Wie weet nog hoe je de persoonsvorm vindt? En het onderwerp? (Checken met beurtenstokjes en bliksembeurten). Vandaag komt er weer een zinsdeel bij. Steeds eentje tot we een hele zin kunnen benoemen. Ik ga jullie leren hoe je het werkwoordelijk gezegde vindt. Dat is ons (!) doel vandaag. Let op …. Straks kun jij dat ookWe beginnen samen …..” Er volgt een degelijke les met gemotiveerde kinderen. Want het is wel fijn om iets nieuws te leren. Daar komen ze voor. Dat weten ze best. Het principe “school en onderwijs” is hen niet onbekend. En het is niet saai. Daarbij wil ik ook aantekenen dat saai soms niet erg is. Ze gaan daar echt niet dood aan. 

Gebruik je tijd
We verliezen steeds meer kostbare onderwijstijd met bijzaken. Als we de beschikbare tijd eens zouden gebruiken voor goede instructie en wat daarbij komt kijken hoeft huiswerk en dergelijke ook niet. Kinderen uit sociaal zwakke milieus hebben thuis niet de middelen en rust om huiswerk op een adequate manier te maken.  De nieuwste loot aan deze boom is de “Flipped Classroom”. Kinderen kijken dan thuis een uitlegfilmpje om daar op school mee aan de gang te gaan. Leuk bedacht maar je zal maar drie hoog achter in Amsterdam-West wonen op een klein flatje met 3 broertjes en zusjes. Kansen, kansen, kansen.

Ook de hoeveelheid aan leuke dagen en activiteiten knabbelen aan de onderwijstijd. Een kinderboekenweek groots openen met dans op een podium is aardig, maar je leest toch elke dag al. Je besteedt toch dagelijks aandacht aan het goede boek?

Lerarentekort en gelijke kansen
Even was er een onzalige plan om vierjarigen (september 2019) pas op vijfjarige leeftijd naar school te laten gaan. Dat betreft de scholen waar de kinderen door hun achtergrond het meest gebaat zijn met goed onderwijs vanaf hun vierde. Dit omdat in die wijken het lerarentekort het hardst toeslaat. 
Kansenongelijkheid dus. Ik heb in mijn Amsterdamse jaren meegemaakt dat de leerkracht van groep 1 voor veel kinderen de eerste kennismaking met de taal Nederlands was. Zet dit plan door en deze kinderen missen dus een heel jaar Nederlands. Een heel jaar taal. 12,5% Van de hele schoolloopbaan! Denk je eens in wat dit doet met kansengelijkheid. Een niet meer in te halen achterstand. 
Het idee heeft gelukkig geen voeten aan de grond gekregen maar geeft wel aan waar men soms aan denkt. Er gebeuren tegenwoordig uit nood wel meer ongewenste dingen.

Een ander plan zag in mei 2020 het levenslicht en zal helaas wel doorgang vinden. In de 5 grote steden mag een dag per week (maximaal 22 uur per maand) worden “lesgegeven” door onbevoegden. Dit betreft een experiment van 4 jaar.
Dat vraagt om een berekening: het gaat dus om 20% van 4 jaar  = 10% van 8 jaar (de volledige basisschooltijd bij een onafgebroken schoolloopbaan). Kinderen die dus vier jaar worden blootgesteld aan dit experiment krijgen 10% van hun hele basisschoolperiode een onbevoegde voor de groep. 
Allereerst is experimenteren met kinderen hoe dan ook, altijd, ongewenst.
Mijn ervaring met onbevoegden (musici, kunstenaars, boeren, imkers etc.) is dat ze wellicht een kei zijn op hun vakgebied maar dat ze van didactiek, omgang met groepen kinderen, omgang met ouders en dergelijke weinig kaas hebben gegeten. Ook de kennis van zaken als Pdd-Nos, dyslexie, ASS, dyscalculie, TOS en wat dies meer zij is niet aanwezig. Dat is niet met een korte cursus op te vangen. 
Dat is niet erg, dat is ons specialisme weer.
De scholen waar dit vooral zal gebeuren zijn scholen waar kinderen juist gebaat zijn bij rust en een duidelijke pedagogische structuur. Zonder te generaliseren kan ik, uit eigen praktijk, zeggen dat lesgeven in Amsterdam Nieuw-West meer vraagt van een leerkracht dan werken in Ommen. Veel bevoegden zullen in de grote steden al vastlopen. 
Ik heb zelf bijna 13 jaar in Amsterdam Nieuw-West gewerkt. Op mijn oude school staan nu meer dan tien onbevoegden voor de groep. Laat dit even op je inwerken ….. tien ….. voor de groep.

Een onbevoegde waar het niet naar behoren gaat vraagt veel van de wel aanwezige leerkrachten. En de leerkracht die de andere 4 dagen in de groep is zal ook veel extra werk hebben aan het wekelijks “terughalen” van de groep. Deze oplossing zal derhalve de werkdruk vergroten. De uitstroom van bevoegde leerkrachten naar de buitengebieden zal toenemen. Daar helpt een bonus van 2500 euro echt niet tegen. 
Voorstanders roepen enthousiast dat er prima onbevoegden zijn en minder goede bevoegden en dat we de proef een kans moeten geven. Ongetwijfeld. Maar dat is als basis te wankel om een 10%-leertijd souperende proef aan op te hangen.

Wat dan wel?
Nu we enigszins gewend zijn aan onderwijs op afstand is het beter om de kinderen op die dag afstandsonderwijs te geven. Dat liep redelijk. Dat is een goede start. Maar ik vrees dat dit om economische redenen een no go is. Onderwijs staat nu eenmaal niet hoog op de prioriteitenlijst.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de kansen voor kinderen die zitten te springen om gelijke kansen alleen maar kleiner worden ten opzichte van de kinderen buiten deze grote steden. De kloof wordt breder en de kloof wordt dieper.

Ouders en hun invloed
Door het huidige tekort staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Met name in de grote steden kun je inmiddels wel spreken van een grote crisis. Een direct gevolg van dit tekort is het feit dat kinderen letterlijk minder effectieve lestijd krijgen. Het kwantitatief lerarentekort is een kwalitatief lerarentekort geworden.
Ouders die de weg weten en die het geld hebben zullen dit hiaat proberen weg te werken door huiswerk- en bijwerkbureaus in te huren. Geef ze eens ongelijk. Deze industrie floreert. Er gaat jaarlijks rond de 70 miljoen euro in om. Dat bedrag stijgt de laatste jaren snel. (8)
In het kader van gelijke kansen is dit natuurlijk wel onwenselijk. De kinderen uit de milieus waar dit niet zo is zullen een oplopende achterstand oplopen. Haal die maar weer eens in als de boel is rechtgetrokken. 
Onderwijscollega Martin Ringenaldus stelt terecht op Twitter: “Kinderen hebben geen reserveleven dat we kunnen verkloten. Het onderwijs moet in één keer voor alle leerlingen goed zijn.”
Goed onderwijs moet voor alle kinderen gratis en toegankelijk zijn. Dat is nu niet zo. De mensen met geld kopen goed onderwijs in. De andere hebben het nakijken. 

De inspectie komt in maart 2019 tot de volgende conclusie: Ruim 91% van de ouders van kinderen met een dyslexieverklaring hebben een middelbaar- of hoger opleidingsniveau. Ook leerlingen met een niet-westerse achtergrond zijn naar verhouding ondervertegenwoordigd (7%) (Onderwijsinspectie rapport maart 2019). Deze verklaringen leiden dus niet tot gelijke kansen. Integendeel. Ouders namen meestal het initiatief richting school. Mijn ouders hadden dat nooit gedaan.

Maar er is meer. Het is duidelijk dat een groep ouders doorheeft dat er iets mis is. Zij kopen meer in. Ook op het gebied van rekenen.
“Foutloos Rekenen” is een bewezen methode om kinderen in korte tijd goed te leren rekenen. (9) Door oefenen, oefenen en oefenen. We kennen de werkwijze uit onze eigen schooltijd. Ze maken zelfs reclame op de radio. De kosten zijn 1290 euro. Ondertussen modderen wij door met realistisch en ontdekkend rekenen. De rijke ouders kunnen het hiaat wel vullen. Die gaan naar Foutloos Rekenen. Het is de mensen achter Foutloos Rekenen niet aan te rekenen (!). Zij springen in het ontstane gat. Ze hebben nu ook iets gelijks voor Begrijpend Lezen op poten gezet.
Ons kun je dit wel aanrekenen. We ontnemen kinderen kansen met dit soort zaken. Terwijl deze manier van werken in ieder klaslokaal toegepast zou moeten worden. En blijkbaar hebben we er ook behoefte aan want volgens Marcel Schmeier zoekt 98% van de leerkrachten extra oefenmateriaal naast de gewone rekenmethode. Ik ben het meest verbaasd over de 2% die dat niet doet. De huidige methoden bieden te weinig gelegenheid tot oefenen. Er is in methodeland inmiddels wel een kentering te bespeuren.

Huiswerk. Er zijn kinderen die een woon- of gezinssituatie hebben waarin huiswerk maken onmogelijk is. Als je deze kinderen huiswerk geeft en je weet van tevoren dat ze mogelijkheid niet hebben om dit te maken ben je bezig met kinderen plagen. Ze zijn gefrustreerd en durven soms niet eens te zeggen dat ze het niet hebben kunnen doen omdat ze geen kamer, bureau, rust of wat dies meer zij hebben. 
Kinderen de mogelijkheid geven het dan na schooltijd in school te maken (het gebeurt) is nog erger. Huiswerk verandert dan in strafwerk. De anderen mogen naar huis en jij zit aan een brakke schoolcomputer je werkstuk over Spanje in elkaar te draaien. (10)

Ook de manier waarop we ouders bekijken heeft invloed op de kansen van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten de ouderbetrokkenheid van lager opgeleide ouders als minder van waarde dan die van hoogopgeleide ouders. Dat werkt ook een zekere mate van kansenongelijkheid in de hand. Daar komt bij dat de ouderbetrokkenheid van deze eerstgenoemde ouders een veel groter effect heeft. (10)

Toetsen en verwijzing
Uit onderzoek is gebleken dat landen waar een centraal eindexamen wordt afgenomen er meer gelijke kansen zijn. Verantwoording op basis van standaardtoetsen blijkt een positieve stimulans om iedereen gelijke kansen te bieden. Ik vraag me af of dit wellicht ook niet voor de eindtoets geldt. Als dat inderdaad zo is kun je de eindtoets alleen om die reden al toejuichen. Een goede toets is eerlijk en cultuurvrij. Of de eindtoets derhalve zelf goed is weet ik niet. Wellicht is hier in het kader van kansengelijkheid ook nog een slag te slaan.

Kinderen uit minder stedelijke regio’s krijgen een te laag schooladvies (onderzoek Anneke Timmermans) Een te laag schooladvies werkt voor altijd door. Mijn advies was indertijd MAVO en mijn ouders volgden dit. De meester weet het wel. Met hard werken ben ik verder gekomen. Als je die drive mist, als je omgeving niet meewerkt sijpelt dus je talent weg. 

Kinderen van lager opgeleide ouders krijgen een te laag advies dat ook minder naar boven wordt bijgesteld. (onderzoek van onder meer de inspectie). Ook hier geldt dat wellicht talent en mogelijkheden wegsijpelen. Kirsten van den Hul pleit daarom voor automatisch naar boven bijstellen als de eindtoets hoger uitvalt dan het advies (Tweede kamerlid PVDA). Daar valt iets voor te zeggen. Ik was er eerst op tegen maar onderzoek toont aan dat deze ingreep nodig is.

Recente ontwikkelingen bevestigen dit idee. In 2020 is er vanwege de Corona-crisis geen eindtoets afgenomen. Op 6 juli 2020 meldt het CPB dat er naar schatting 14000 kinderen een hoger schooladvies mislopen om die reden. Het betreft, aldus het CPB, vooral kinderen met een migratieachtergrond en kinderen met laagopgeleide ouders. Als er wel een eindtoets was afgenomen had 8% van de leerlingen aan de hand van het onverwacht hogere resultaat op deze toets een hoger advies gekregen. Dat is nu niet gebeurd. De afspraak is dat deze jaargang gemonitord gaat worden in de vervolg jaren op het voortgezet onderwijs. Ik vrees dat dat ten dele soelaas zal bieden. Hoe dat monitoren in de praktijk eruit gaat zien is niet bekend. Een zeer groot effect dus op gelijke kansen. Op lange termijn. (11)

Maar ook in een eerder stadium is winst te behalen.
De Alan Turingschool in Amsterdam werkt met kwaliteitskaarten. Hierin staan alle processen in een school stap voor stap beschreven. Compleet met alle ins en outs. Dat kan het organiseren van Sinterklaas betreffen maar ook het invullen van het rapport of hoe je een toets dient af te nemen. Dat betekent een hoge mate van standaardisering. Dat vergroot de kans op gelijke kansen. Als heel duidelijk is hoe bijvoorbeeld een toets moet worden afgenomen heb je minder kans op onbedoelde ruis op de lijn. De succesvolle werkwijze van deze school staat beschreven in het boek “En wat als we weer eens gewoon gingen lesgeven” door Eva Naaijkens en Martin Bootsma. (12). Terecht “Onderwijsboek van het jaar” in 2018. Deze publieksprijs geeft de grote behoefte aan dit soort boeken aan. Het boek ligt in veel personeelsbibliotheken, maar of er echt iets mee gebeurt?

Verwachtingen
De variatie in verwachtingen van leraren leidt tot ongelijke kansen en onderwijsongelijkheid. Mijn ervaring is dat het hebben van reële, doch hoge verwachtingen kinderen stimuleert.
Een belangrijke oorzaak voor deze verschillende verwachtingen komt door het Rosenthaleffect.
Wat is dat? Een leerling van wie we veel verwachten, krijgt meer leerstof aangeboden en leert daardoor méér dan een leerling van wie minder wordt verwacht. Veelal worden deze verwachtingen bepaald door de sociaaleconomische afkomst van de leerling. Leerlingen uit sociaaleconomische achterstandsmilieus beginnen dikwijls met een achterstand aan het onderwijs, omdat zij in de eerste jaren van hun leven doorgaans minder aanbod van hun ouders hebben ontvangen op het gebied van taal en rekenen. Wij leerkrachten hebben, soms bewust, maar vaak onbewust, altijd wel bepaalde verwachtingen van onze leerlingen. Bewustwording is wellicht een aanzet tot verandering. (13) 

Geletterdheid
Een aanzienlijk deel van onze leerlingen blijkt laaggeletterd op 15-jarige leeftijd. Dat betreft omgerekend ongeveer 6 leerlingen per groep. Zes! 
Die opgelopen achterstand is bijna niet meer in te halen. Dat is voor een deel te wijten aan slecht leesonderwijs. Met goed leesonderwijs en een goede gerichte aanpak (niet wachten op rijpheid) is het mogelijk iedereen te leren lezen (inspectie 2006 en Vernooy 2012) 
Marcel Schmeier lukte het al in 2007 in het Speciaal Onderwijs. Zijn aanpak is niet revolutionair. Integendeel. (14)
Er wordt nu nog teveel gewacht, te laat onderkend en achterovergeleund.

Woordkennis en begrijpend lezen zijn nauw met elkaar verbonden en samen sterk bepalend voor schoolsucces (Quigley, 2018) Ook hier is kennis dus een cruciaal begrip.
Uit een ander onderzoek is gebleken dat voorkennis belangrijk is om bij bijvoorbeeld begrijpend lezen tot een goed resultaat te komen. (Kirschner, Didactief, 2019) Wij toetsen derhalve verkeerd omdat we kinderen een onvoldoende geven terwijl ze wellicht te weinig voorkennis hebben in plaats van slecht kunnen lezen. Die voorkennis is helaas niet aangeboren maar dient aangeboden te worden. En dat is toch echt onze taak. Zeker als we met een populatie werken waar dat thuis in mindere mate gebeurt. 

Hypes
In het onderwijs zijn we erg hypegevoelig. Sommige zaken zijn er ineens en worden door iedereen omarmd. Vaak omdat het zinvol lijkt of gewoon omdat het leuk is. Deze hypes worden de school in getransporteerd door beroepsmatige vernieuwers en hun enthousiaste navolgers. Iemand die zich vernieuwer noemt verdient argwaan. Ik zou willen dat iemand zich verbeteraar noemt. Maar dat klinkt geloof ik niet zo interessant. 
De wetenschappelijke onderbouwing (en die moet er in ons verantwoordelijke werk toch echt zijn) ontbreekt, is flinterdun en heeft vaak een hoog “wij van WC-eend” gehalte. 
Het is toch te gek voor woorden dat we bezig zijn met meditatie en mindfulness in de klas, daar waar 1 op de 6 kinderen laaggeletterd de school verlaat. Weg met dit hobbyisme. Hoppa de school uit ermee. 

In hun boeken “Jongens zijn slimmer dan meisjes” (15) en “Juffen zijn toffer dan meesters” (16) onderzoeken Paul Kirschner, Casper Hulshof en Pedro de Bruyckere deze hypes op hun geloofwaardigheid. Het resultaat is schrikbarend.
Enkele zaken die bewezen niet kloppen zijn de volgende vooronderstellingen die hun weg in het onderwijs hebben gevonden en nog vaak terugkomen op studiedagen en vergaderingen:

·      Van wat je leert komt maar 10% van formeel onderwijs
·      Als je alles kunt opzoeken is kennis onbelangrijk
·      Internet hoort in de klas want het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen
·      Meer geld zorgt voor beter onderwijs
·      Meer lestijd betekent meer leren

Allemaal zaken die ook te maken hebben met gelijke kansen.
Een goed startpunt in dit kader is het gratis te downloaden boek “Op de schouders van reuzen” van Paul Kirschner. (17)

Afrondend
Lotte de Goeij is sectordirecteur onderwijs a.i. bij SCOH. Ook zij vindt dat bewustwording van kansenongelijkheid de eerste stap is. ,,Verwachtingen die een leerkracht heeft van een kind doen ertoe, dit uit zich bijvoorbeeld in de manier van vragen stellen en feedback geven aan een kind. Als een leerkracht zich hiervan bewust is, kan hij of zij het handelen veranderen.’’ (18)

Eigenlijk heeft bijna alles wat er in en om een school gebeurt met gelijke kansen te maken. Ik krijg op internet weleens als reactie dat men moe wordt van het “geleuter” over gelijke kansen. Men wordt soms wel erg snel moe als we dingen horen die onprettig zijn en schuren.
We realiseren ons te weinig hoeveel impact onze acties hebben. En als we wel zaken zien zijn het vooral de zaken die buiten onze invloed liggen. Daar klagen we graag over. Toch zijn er gelukkig ook veel zaken waar we wel invloed op kunnen hebben. Morgen al. 

Ik zet ze hieronder nog eens op een rijtje:
·      Streef altijd naar gelijke kansen en erken de onhaalbaarheid ervan. Leg je vervolgens niet neer bij die onhaalbaarheid
·      Erken dat een basis van kennis essentieel is. Kennis is de start
·      Streef altijd naar verbetering van je onderwijs. Niet naar vernieuwing
·      Gebruik de kostbare contacttijd efficiënt
·      Wees kritisch op eventuele onbevoegden. Leg de lat hoog
·      Realiseer je het onbewuste Rosenthaleffect en heb hoge verwachtingen
·      Gebruik standaardtoetsen
·      Check hypes op hun bewezen effect aan de hand van gedegen onderzoek
·      Lees, lees, lees ….. Dat geldt voor jou en voor de kinderen
-        
We zeggen weleens dat degene die de jeugd heeft ook de toekomst heeft. Dat moet wel gelden voor alle kinderen en niet een bepaalde groep uitsluiten. Die verplichting hebben we namelijk. Wellicht het enige dat telt in ons werk; een toekomst geven.
De kans om daar iets aan te doen hebben wij ook allemaal. Wij hebben namelijk wel gelijke kansen hierin ….. pak die kans.

Bertus Meijer / Onderwijsenzo
Juli 2020 

Naar aanleiding van een eerdere versie van dit artikel heb ik in november ’19  samen met Tjip de Jong een Tjipcast mogen maken. (19)

Literatuur:Verder lezen?